Help

Moje konto

Zalogowanie się do RUJ (możliwość w prawym górnym rogu) pozwala uzyskać dostęp do zakładki Moje konto , które umożliwia:

  • dodanie opisu publikacji,
  • dodanie pliku z pełnym tekstem,
  • monitorowanie procesu dodawania i archiwizowania danych.

 

1. Dodawanie nieukończone
W tym miejscu przechowywane są opisy bibliograficzne przed ich zatwierdzeniem i zdeponowaniem w RUJ - po utworzeniu opisu należy kliknąć zapisz i wyjdź, rekord nie trafia wówczas do redaktora. Na tym poziomie można edytować wprowadzony opis, uzupełnić lub zmienić informacje bibliograficzne wraz z licencją udostępniania, zmienić typ i podtyp opisywanego dokumentu, dołączyć plik z pełnym tekstem. Opis edytujemy klikając na odpowiednią pozycję z listy.

2. Odrzucone pozycje
Wykaz ten zawiera opisy bibliograficzne, które zostały zatrzymane przez redaktora z prośbą o poprawienie lub uzupełnienie informacji. Po wprowadzonych zmianach opis można zdeponować ponownie.

3. Zarchiwizowane pozycje
Spis zawiera pozycje, które zostały zdeponowane przez autora/wprowadzającego opis, sprawdzone przez redaktora i opublikowane w Repozytorium UJ. W tym miejscu zebrane są wszystkie opisy bibliograficzne utworzone w ramach indywidualnego Mojego konta. Na tym etapie można przeglądać wszystkie opisy bibliograficzne utworzone przez właściciela Mojego konta, ale już bez możliwości edycji.

4. Sprawdzane dodane pozycje
W tym wykazie można sprawdzić status weryfikacji wprowadzonych opisów dla poszczególnych pozycji - wyświetlić się może jedna z następujących informacji:

  • oczekująca na redaktora - pozycja oczekująca na weryfikację opisu bibliograficznego,
  • oczekująca na ostateczną redakcję - oczekiwanie na sprawdzenie zgodności dołączanej do RUJ pozycji z obowiązującym regulaminem i polityką RUJ (stosownych do rozporządzeń Rektora UJ i MNiSW).