Pomoc

ZESPÓŁ REPOZYTORIUM UJ

 

Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych

 

Leszek Szafrański (l.szafranski@uj.edu.pl)

Menedżer Bibliografii Publikacji Pracowników UJ

Aspekty prawne, eksport danych do PBN

 

Administratorzy wydziałowi: 

 

Katarzyna Szczepaniec (k.szczepaniec@uj.edu.pl)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Filologiczny

  

Ewelina Borowiec (ewelina.borowiec@uj.edu.pl)

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Chemii

 

Beata Pawełczyk (beata.pawelczyk@uj.edu.pl)

Wydział Polonistyki

Wydział Filozoficzny

 

Edyta Gałuszka (edyta.galuszka@uj.edu.pl)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

Urszula Juszczyk (urszula.juszczyk@uj.edu.pl)

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Historyczny

 

Natalia Bilska (n.bilska@uj.edu.pl

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Wydział Geografii i Geologii

 

Katarzyna Guzy (katarzyna.guzy@uj.edu.pl)

Przygotowanie techniczne publikacji

Biblioteka Jagiellońska

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków