Help

ZESPÓŁ REPOZYTORIUM UJ

 

Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych

 

Dr Leszek Szafrański (l.szafranski@uj.edu.pl)

Menedżer Bibliografii Publikacji Pracowników UJ

Aspekty prawne, eksport danych do PBN

 

Administratorzy wydziałowi: 

 

Mgr Katarzyna Szczepaniec (k.szczepaniec@uj.edu.pl)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Filologiczny

  

Mgr Ewelina Borowiec (ewelina.borowiec@uj.edu.pl)

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Chemii

 

Mgr Beata Pawełczyk (beata.pawelczyk@uj.edu.pl)

Wydział Polonistyki

Wydział Filozoficzny

 

Mgr Edyta Gałuszka (edyta.galuszka@uj.edu.pl)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

Mgr Urszula Juszczyk (urszula.juszczyk@uj.edu.pl)

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Historyczny

 

Mgr Natalia Bilska (n.bilska@uj.edu.pl

Wydział Biologii

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Wydział Geografii i Geologii

 

Mgr Katarzyna Guzy (katarzyna.guzy@uj.edu.pl)

Biblioteka Jagiellońska

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków