Pomoc

Rozporządzenia MNiSW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (data ogłoszenia: 27 grudnia 2016 r.)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
(data ogłoszenia: 2 grudnia 2015 r.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002015 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (data ogłoszenia: 3 lipca 2015 r.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000944 

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach 
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/126cc9965db69987a799154c9ac8a22b.pdf 
(do dnia 03.08.2016 r. zostanie uaktulniona punktacja w Repozytorium UJ zgodnie z komunikatem)

 

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/43c1be3f008be0b2497dadb316de53da.pdf 

UJEDNOLICONY WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH za lata 2013-2016

http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html