Pomoc

Zarządzenia Rektora UJ

 

ZARZĄDZENIE NR 129 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 23 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia  instytucjonalnego Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/74251934/zarz_129_2014.pdf 

 

ZARZĄDZENIE NR 130 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 23 grudnia 2014 roku  w sprawie trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/74251934/zarz_130_2014.pdf 

  

ZARZĄDZENIE NR 98 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 25 września 2015 roku  w sprawie szczegółowego zakresu podstawowych danych bibliograficznych, jakie autorzy publikacji mają  obowiązek zamieszczać w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/98903965/zarz_98_2015.pdf