Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

N_{2}O decomposition using modern micro-mesoporous materials with zeolitic properties

N_{2}O decomposition using modern micro-mesoporous ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska