Jagiellonian University Repository

Polinukleotydy : przykładowe materiały do wykorzystania na zajęciach w ujęciu koncepcji Celestyna Freineta. Cz. 2

Polinukleotydy : przykładowe materiały do wykorzystania ...

Show full item record

dc.contributor.author Kaczyńska, Agnieszka [USOS82195] pl
dc.contributor.author Krzeczkowska, Małgorzata [SAP11014323] pl
dc.date.accessioned 2015-06-22T11:01:01Z
dc.date.available 2015-06-22T11:01:01Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1509-6351 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9953
dc.language pol pl
dc.title Polinukleotydy : przykładowe materiały do wykorzystania na zajęciach w ujęciu koncepcji Celestyna Freineta. Cz. 2 pl
dc.title.alternative Polynucleotides : an examples of materials based on the concept of Celestin Freinet for use in the classroom. Pt 2 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-16 pl
dc.description.additional Agnieszka Kaczyńska - Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów UJ pl
dc.description.volume 52 pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Dydaktyki Chemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS82195:UJ.WCh; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)