Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

The ABCs as a tool for critical intercultural developmentAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filologiczny nie afiliował
Bandura Ewa
Finkbeiner, Claudia
Lazar, Althier M.

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Bandura Ewa
Finkbeiner, Claudia
Lazar, Althier M.

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filologiczny
Bandura Ewa
Finkbeiner, Claudia
Lazar, Althier M.