Jagiellonian University Repository

Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa)

Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska