Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

7-Methoxy-2-phenylchroman-4-one

7-Methoxy-2-phenylchroman-4-one

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Piaskowska, Agata [USOS79633] pl
dc.contributor.author Nitek, Wojciech [SAP12014773] pl
dc.contributor.author Hodorowicz, Maciej [SAP11018760] pl
dc.date.accessioned 2015-06-19T10:53:56Z
dc.date.available 2015-06-19T10:53:56Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9915
dc.language eng pl
dc.title 7-Methoxy-2-phenylchroman-4-one pl
dc.type JournalArticle pl
dc.abstract.en In the title compound, C 16 H 14 O 3 , the ring O atom and the two adjacent non-fused C atoms, as well as the attached phenyl ring, exhibit static disorder [occupancy ratio 0.559 (12): 0.441 (12)]. The crystal packing features – [centroid– centroid distance = 3.912 (1) A ̊ ] and C—H interactions. pl
dc.description.volume E69 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,0 pl
dc.identifier.doi 10.1107/S1600536813001451 pl
dc.identifier.eissn 1600-5368 pl
dc.title.journal Acta Crystallographica. Section E pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Nieorganicznej pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid o271 pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS79633:UJ.WCh; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach