Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Spuścizna dotycząca ks. prof. dra Stefana Pawlickiego CR w krakowskim Archiwum Zmartwychwstańców

Spuścizna dotycząca ks. prof. dra Stefana Pawlickiego ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska