Jagiellonian University Repository

Religious and Sacred Poetry

Religious and Sacred Poetry

Show full item record

dc.date.accessioned 2015-06-18T11:53:30Z
dc.date.available 2015-06-18T11:53:30Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2299-9922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9854
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/RASP-2013-no-01-_1_17-x-24-cm.pdf pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/RASP-2013-no-02-_2.pdf pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/RASP-2013-no-03-_3.pdf pl
dc.identifier.weblink http://religious-and-sacred-poetry.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/RASP-2013-no-04-4.pdf pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl poezja sakralna pl
dc.subject.pl religia pl
dc.subject.pl kultura pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en sacred poetry pl
dc.subject.en religion pl
dc.subject.en culture pl
dc.subject.en education pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.number 1 (1) - 4 (4) pl
dc.identifier.eissn 2391-9418 pl
dc.title.journal Religious and Sacred Poetry pl
dc.date.accession 2015-04-23 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.contributor.serieseditor Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska