Jagiellonian University Repository

Teatr (dramat) w koncepcji Stefana Szumana

pcg.skipToMenu

Teatr (dramat) w koncepcji Stefana Szumana

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Martinek, Libor pl
dc.date.accessioned 2015-06-18T11:18:40Z
dc.date.available 2015-06-18T11:18:40Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9840
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Teatr (dramat) w koncepcji Stefana Szumana pl
dc.title.alternative The theatre (drama) in Stefan Szuman's conception pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko - přírodovědecká fakulta pl
dc.description.physical 30-37 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 36. Streszcz. w jęz. ang. pl
dc.identifier.weblink https://literaturanaslu.files.wordpress.com/2015/04/divadlo.pdf#page=30 pl
dc.abstract.pl Autor w niniejszym artykule (krótkim studium) ukazuje Stefana Szumana ogólną koncepcję teatru (dramatu). Profesor S. Szuman (1889-1972) był polskim uczonym w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1928-1960). Z wykształcenia był lekarzem, chirurgiem (doktorem medycyny, M. D., ukończył Uniwersytet w Monachium, Münich w 1914 r.), psychologiem i pedagogiem (doktorem filozofii, Ph. D., ukończył Uniwersytet Poznański w 1926 r.). Habilitował się z psychologii pedagogicznej w Uniwersytcie Poznańskim w 1928 roku. Profesor Szuman był także autor wielu artykułów i książek o literaturze i sztuce. Jednym z jego najlepszych przyjaciół w latach 1930-1939 był Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy). Autor niniejszego studium opisuje Szumanowską koncepcję teatru (dramatu), niezupełnie opartą na Witkacowskiej koncepcji teatru (dramatu). Szuman próbował ukazać ironię i czysty nonsens Witkacowskiej koncepcji teatru awangardowego. pl
dc.abstract.en The author in this article (a short study) presents Stefan Szuman’s general conception of theatre (drama). Professor S. Szuman (1889-1972) was a Polish scientist at the Jagiellonian University in Cracow (1928-1960). He was an educated physician, a surgeon (Doctor of Medicine Doctor, M. D., he graduated at the University in München, Münich, 1914), a psychologist and pedagogue (Philosophy Doctor. Ph. D., he graduated from Poznań University in 1926). He habilitated in pedagogical psychology at the University in Poznań in 1928 year. Professor Szuman was also an author of many articles and books about literature and art. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) was one of his best friends in the years 1930-1939. The author of this study describes the Szuman’s conception of theatre (drama) not quite based on Witkacy conception of theatre (drama). Szuman tried to show the irony and pure nonsense of Witkacy’s conception of the avant-garde theatre. pl
dc.subject.pl Stefan Szuman (1889-1972) pl
dc.subject.pl Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) pl
dc.subject.pl teatr pl
dc.subject.pl dramat pl
dc.subject.pl filozofia teatru pl
dc.subject.pl filozofia dramatu pl
dc.subject.pl teoria literatury pl
dc.subject.pl teatr absurdu pl
dc.subject.pl groteska pl
dc.subject.pl estetyka pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl 20 wiek pl
dc.subject.pl II Rzeczpospolita Polska pl
dc.subject.pl teatr dla dorosłych pl
dc.subject.pl Teatr Rapsodyczny w Krakowie pl
dc.subject.en Stefan Szuman (1889-1972) pl
dc.subject.en Stanislaw Ignacy Witkiewicz (1885-1939) pl
dc.subject.en theatre pl
dc.subject.en drama pl
dc.subject.en theatre of non-sense pl
dc.subject.en grotesque pl
dc.subject.en aesthetics pl
dc.subject.en Cracow pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en 20th century pl
dc.subject.en The Second Republic of Poland pl
dc.subject.en theatre for the adults pl
dc.subject.en Rhapsody Theatre in Cracow pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.description.conftype international pl
dc.identifier.eisbn 978-80-7248-668-7 pl
dc.title.container Divadlo v české a polské literatuře : sborník z mezinárodní vědecké konference : [Opava 15.–16. listopadu 2005] = Teatr w literaturze czeskiej i polskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : [Opawa 15-16 listopada 2005] pl
dc.language.container cze pl
dc.date.accession 2016-07-19 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Divadlo v české a polské literatuře; 2005-11-15; 2005-11-16; Opava; Czechy; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska