Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu

Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.editor Dopart, Bogusław [SAP11009300] pl
dc.date.accessioned 2015-06-18T10:33:51Z
dc.date.available 2015-06-18T10:33:51Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-424-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9829
dc.language pol pl
dc.title Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu pl
dc.title.alternative Culture-forming environments of enlightenment and romanticism pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 279 pl
dc.subject.en culture-forming environment pl
dc.subject.en history of culture pl
dc.subject.en Enlightenment pl
dc.subject.en romanticism pl
dc.subject.en social life pl
dc.subject.en court, lounge pl
dc.subject.en country, Europe pl
dc.subject.en emigration pl
dc.subject.en deportation pl
dc.subject.en family pl
dc.subject.en culture of contacts [trade fairs] pl
dc.subject.en culture of resorts pl
dc.subject.en national revival pl
dc.description.series Studia Dziewiętnastowieczne - Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy; t. 11 pl
dc.description.publication 18,2 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach