Jagiellonian University Repository

"Wojna totalna” w opiniach siedemnastowiecznych : zbombardowanie Brukseli przez Ludwika XIV w 1695 roku

pcg.skipToMenu

"Wojna totalna” w opiniach siedemnastowiecznych : zbombardowanie Brukseli przez Ludwika XIV w 1695 roku

Show full item record

dc.contributor.author Kuras, Katarzyna [SAP14000100] pl
dc.date.accessioned 2015-06-18T09:26:11Z
dc.date.available 2015-06-18T09:26:11Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0025-1429 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9807
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title "Wojna totalna” w opiniach siedemnastowiecznych : zbombardowanie Brukseli przez Ludwika XIV w 1695 roku pl
dc.title.alternative ”Total war” in seventeenth century public opinion : the bombing of Brussels by Louis XIV year 1695 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 189-206 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest prezentacja różnych reakcji i opinii powstałych na bazie wydarzeń mających miejsce w sierpniu 1695 r., kiedy wojsko Ludwika XIV bez wyraźnego militarnego uzasadnienia zbombardowało Brukselę, będącą wówczas stolicą Niderlandów hiszpańskich. Akcja króla-Słońce była uzasadniana, komentowana i szeroko krytykowana na łamach europejskiej prasy, stała się również kanwą licznych utworów publicystycznych i satyrycznych, najczęściej krytycznych wobec działań strony francuskiej pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to present the various reactions and opinions to the bombing of Brussels by Louis XIV’s army in August 1695. The assault on the capital of the Spanish Netherlands happened without any military reasons. Louis XIV’s action was widely explained, commented and criticised in the contemporary European press. It also became the subject of numerous satirical and publicist publications, which were by and large critical towards the action of the French pl
dc.subject.pl Bruksela pl
dc.subject.pl 1695 pl
dc.subject.pl Ludwik XIV pl
dc.subject.pl Liga Augsburska - Wielka Koalicja pl
dc.subject.en Brussels pl
dc.subject.en 1695 pl
dc.subject.en Louis XIV pl
dc.subject.en League of Augsburg - Grand Alliance pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 2 (226) pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.journal Studia Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0