Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Sorpcja niklu na naturalnych i zmienionych wermikulitachAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Ratajczak, Tadeusz
Węgrzyn Agnieszka
Rzepa, Grzegorz
Dębek, Radosław
Bajda, Tomasz
Chmielarz Lucjan
Ćwiżewicz, Maciej
Motak, Monika

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Ratajczak, Tadeusz
Węgrzyn Agnieszka
Rzepa, Grzegorz
Dębek, Radosław
Bajda, Tomasz
Chmielarz Lucjan
Ćwiżewicz, Maciej
Motak, Monika

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Ratajczak, Tadeusz
Węgrzyn Agnieszka
Rzepa, Grzegorz
Dębek, Radosław
Bajda, Tomasz
Chmielarz Lucjan
Ćwiżewicz, Maciej
Motak, Monika