Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postrzeganie wybranych niestandardowych form komunikacji marketingowej w Internecie przez młodych konsumentów

Postrzeganie wybranych niestandardowych form komunikacji ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata [SAP11020006] pl
dc.date.accessioned 2015-06-18T07:25:11Z
dc.date.available 2015-06-18T07:25:11Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1231-5478 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9756
dc.language pol pl
dc.title Postrzeganie wybranych niestandardowych form komunikacji marketingowej w Internecie przez młodych konsumentów pl
dc.title.alternative The perception of some non-standard forms of marketing communication on the Internet by young consumers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1153-1159 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 1158-1159. Art. znajduje się na płycie CD. pl
dc.identifier.weblink http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7396-artykul pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia wyniki badań zrealizowanych wśród młodych konsumentów w wieku od 16 do 24 lat. Koncentruje się na dwóch celowo wybranych niestandardowych formach komunikacji marketingowej: marketingu wirusowym oraz advergaimingu. Wyniki wskazują, że młodzi konsumenci postrzegają odmiennie obie formy komunikacji. Ocena nie zależy od płci młodych konsumentów. Istotne są ich wcześniejsze doświadczenia z badanymi niestandardowymi formami komunikacji. pl
dc.abstract.en The article presents the results of surveys conducted among young consumers between the ages of 16 to 24 years. It focuses on two deliberately chosen non-standard forms of marketing communication: viral marketing and advergaming. The results indicate that young consumers perceive the two forms of communication differently. Assessment does not depend on the sex of young consumers. What is important are their previous experiences with the non-standard forms of communication analysed. pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Logistyka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-06-18 pl
dc.participation Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach