Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biomimetic direct aldol reaction of pyruvate esters with chiral aldehydes

Biomimetic direct aldol reaction of pyruvate esters ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author El-Sepelgy, Osama [USOS123250] pl
dc.contributor.author Młynarski, Jacek [SAP11019877] pl
dc.date.accessioned 2015-06-18T06:57:54Z
dc.date.available 2015-06-18T06:57:54Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1615-4150 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9749
dc.language eng pl
dc.title Biomimetic direct aldol reaction of pyruvate esters with chiral aldehydes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 281-286 pl
dc.abstract.en Direct aldol reactions of pyruvate esters with sugar aldehydes is efficiently promoted by dinuclear metal complexes or chiral Cinchona alkaloid organocatalysts. Application of sterically hindered aryl esters enables the to-date problematic aldol reaction of pyruvate donors with syn- or anti-selectivity en route to the short and efficient synthesis of 3-deoxy-2-ulosonic acids. pl
dc.description.volume 355 pl
dc.description.number 2-3 pl
dc.identifier.doi 10.1002/adsc.201200914 pl
dc.identifier.eissn 1615-4169 pl
dc.title.journal Advanced Synthesis & Catalysis pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Organicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS123250:UJ.WCh; pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 45


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach