Jagiellonian University Repository

Myśl i Słowo

Myśl i Słowo

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.date.accessioned 2015-06-18T05:32:05Z
dc.date.available 2015-06-18T05:32:05Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7849-395-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9733
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Myśl i Słowo pl
dc.title.alternative The Thought and the Word pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Hachette Polska pl
dc.description.physical 7-22 pl
dc.description.additional Wstęp, wybór wierszy i oprac. tomu: M. M. Tytko; zawiera dodatkowo notę edytorską, spis publikacji L. Elektrowicza za lata 1957-2012 oraz kalendarium biograficzne. pl
dc.abstract.pl Autor wstępu opisuje poezje metafizyczne i biografię twórczą Leszka Elektorowicza (ur. 1924- we Lwowie), polskiego poetę metafizycznego, przyjaciela Zbigniewa Herberta (1924-1998). Nota edytorska zawiera kompletną bibliografię wszystkich źródeł przedruków wierszy Elektorowicza. Ponadto pierwsza bibliografia zawiera listę wszystkich publikacji książkowych Elektorowicza z lat 1957-2012, ale nie tylko książek poetyckich. Osobna bibliografia zawiera wybrane publikacje Elektorowicza w niepolskich antologiach i czasopismach zagranicznych z lat 1959-2008. Kalendarium biograficzne zawiera najważniejsze wydarzenia z jego życia. Fakty tam zawarte, podobnie jak i wszelkie dane bibliograficzne w tej książce, były autoryzowane bezpośrednio przez Leszka Elektorowicza. pl
dc.abstract.en The author of the introduction describes metaphysical poetry and creative biography of Leszek Elektorowicz (born 1924 in Lwow), the Polish metaphysical poet, a friend of Zbigniew Herbert (1924-1998). The editorial note contains the completly bibliography of all sources for the reprints of verses by Elektorowicz. In addition first bibliography contains the list of all book publications by Elektorowicz from the years 1957-2012, but not only poetic books. Another bibliography contains selected publications by Elektorowicz in non-Polish anthologies and foreign periodicals from the years 1959-2008. The biographical calendar contains the most important events of his life from the years 1924 to 2013. The facts, that are included there, similarly as the all bibliographical data in the book, were authorized immediately by Leszek Elektorowicz. pl
dc.subject.pl literatura polska pl
dc.subject.pl poezja polska pl
dc.subject.pl poezja metafizyczna pl
dc.subject.pl liryka polska pl
dc.subject.pl literaturoznawstwo pl
dc.subject.pl edukacja literacka pl
dc.subject.pl biografistyka pl
dc.subject.pl historia literatury pl
dc.subject.pl literatura piękna pl
dc.subject.pl miniatura literacka pl
dc.subject.pl Leszek Elektorowicz (1924- ) pl
dc.subject.pl Lwów pl
dc.subject.pl Kraków pl
dc.subject.pl Polska pl
dc.subject.pl Stany Zjednoczone Ameryki pl
dc.subject.pl Wielka Brytania pl
dc.subject.pl twórczość literacka pl
dc.subject.pl historia 20. wieku pl
dc.subject.pl historia 21. wieku pl
dc.subject.pl bibliografia literacka pl
dc.subject.pl kalendarium życia poety pl
dc.subject.pl Zbigniew Herbert (1924-1998) pl
dc.subject.pl Krzysztof Kamil Baczyński (1921–1944) pl
dc.subject.pl Zdzisław Stroiński (1921–1944) pl
dc.subject.pl Tadeusz Gajcy (1922–1944) pl
dc.subject.pl Andrzej Trzebiński (1922–1943) pl
dc.subject.pl Armia Krajowa (1942-1945) pl
dc.subject.pl II wojna światowa (1939-1945) pl
dc.subject.pl niemieckie obozy koncentracyjne (1939-1945) pl
dc.subject.pl represje komunistyczne pl
dc.subject.pl stalinizm w Polsce pl
dc.subject.pl katolicyzm pl
dc.subject.pl chrześcijaństwo pl
dc.subject.pl polski patriotyzm pl
dc.subject.pl Kościół Rzymskokatolicki pl
dc.subject.pl antykomunizm pl
dc.subject.pl antyliberalizm pl
dc.subject.pl życie literackie pl
dc.subject.pl kultura literacka pl
dc.subject.pl filologia angielska (Kraków) pl
dc.subject.pl socjologia pl
dc.subject.pl psychologia pl
dc.subject.pl Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Kraków) pl
dc.subject.pl Duszpasterstwo Środowisk Twórczych (Kraków 1981-1989) pl
dc.subject.pl Klub Inteligencji Katolickiej (Kraków 1981-1989) pl
dc.subject.pl Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (Kraków 1981-1989) pl
dc.subject.pl Franciszek Macharski (1927-) kardynał metropolita krakowski pl
dc.subject.pl stypendium British Council pl
dc.subject.pl stypendium Fundacji Forda pl
dc.subject.pl Uniwersytet Iowa (USA) pl
dc.subject.pl International Writing Program pl
dc.subject.pl Kurt Vonnegut (1922–2007) pl
dc.subject.pl Saul Bellow (1915–2005) pl
dc.subject.pl John Updike (1932–2009) pl
dc.subject.pl Allen Ginsberg (1926–1997) pl
dc.subject.pl Uniwersytet Kalifornijski (Berkeley) pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz (1911–2004) pl
dc.subject.pl Ezra Pound (1885–1972) pl
dc.subject.pl Thomas Stearns Eliot (1888–1965) pl
dc.subject.pl William Szekspir (1564–1616) pl
dc.subject.pl Percy Bysshe Shelley (1792–1822) pl
dc.subject.pl Edgar Lee Masters (1868–1950) pl
dc.subject.pl William Carlos Williams (1883–1963) pl
dc.subject.pl Dawid Herbert Lawrence (1885–1930) pl
dc.subject.pl Wystan Hugh Auden (1907–1973) pl
dc.subject.pl Lech Kaczyński (1949-2010) pl
dc.subject.pl Maria Elektorowiczowa pl
dc.subject.pl intelektualizm pl
dc.subject.pl reizm pl
dc.subject.pl imagizm pl
dc.subject.pl pokolenie Armii Krajowej (pokolenie AK-owskie) pl
dc.subject.pl bibliografia pl
dc.subject.pl proza pl
dc.subject.pl esej pl
dc.subject.pl przekłady literackie pl
dc.subject.pl liryka pl
dc.subject.pl wiersze pl
dc.subject.pl historia kultury pl
dc.subject.pl kalendarium życia poety pl
dc.subject.pl literatura polska pl
dc.subject.pl historia Polski pl
dc.subject.pl zagraniczne antologie literackie pl
dc.subject.pl zagraniczne czasopisma literackie pl
dc.subject.en Polish literature pl
dc.subject.en Polish poetry pl
dc.subject.en metaphysical poetry pl
dc.subject.en Polish lyric pl
dc.subject.en literature studies pl
dc.subject.en literary education pl
dc.subject.en biographies pl
dc.subject.en history of literature pl
dc.subject.en beautiful literature pl
dc.subject.en literary miniature pl
dc.subject.en Leszek Elektorowicz (1924- ) pl
dc.subject.en Lwow (Lviv) pl
dc.subject.en Cracow (Krakow) pl
dc.subject.en Poland pl
dc.subject.en United States of America pl
dc.subject.en Great Britain pl
dc.subject.en literary creativity pl
dc.subject.en history of the 20. century pl
dc.subject.en history of the 21. century pl
dc.subject.en literary bibliography pl
dc.subject.en poet's life calendar pl
dc.subject.en Zbigniew Herbert (1924-1998) pl
dc.subject.en Krzysztof Kamil Baczynski (1921–1944) pl
dc.subject.en Zdzislaw Stroinski (1921–1944) pl
dc.subject.en Tadeusz Gajcy (1922–1944) pl
dc.subject.en Andrzej Trzebinski (1922–1943) pl
dc.subject.en Home Army (1942-1945) pl
dc.subject.en World War II (1939-1945) pl
dc.subject.en German concentration camps (1939-1945) pl
dc.subject.en communist repressions pl
dc.subject.en stalinism in Poland pl
dc.subject.en catholicism pl
dc.subject.en Christianity pl
dc.subject.en Polish patriotism pl
dc.subject.en Roman Catholic Church pl
dc.subject.en anticommunism pl
dc.subject.en antiliberalism pl
dc.subject.en literary life pl
dc.subject.en literary culture pl
dc.subject.en English philology pl
dc.subject.en sociology pl
dc.subject.en psychology pl
dc.subject.en POlish Writers' Association (Cracow) pl
dc.subject.en Priestly Ministry for Creative Circles (Cracow 1981-1989) pl
dc.subject.en Catholic Intellectuals' Club (Cracow 1981-1989) pl
dc.subject.en Christian Culture Weeks (Cracow 1981-1989) pl
dc.subject.en Franciszek Macharski (1927-) cardinal and Cracow metropolite pl
dc.subject.en British Council scholarship pl
dc.subject.en Forf Foundation scholarship pl
dc.subject.en Iowa University (USA) pl
dc.subject.en International Writing Program pl
dc.subject.en Kurt Vonnegut (1922–2007) pl
dc.subject.en Saul Bellow (1915–2005) pl
dc.subject.en John Updike (1932–2009) pl
dc.subject.en Allen Ginsberg (1926–1997) pl
dc.subject.en California University (Berkeley) pl
dc.subject.en Czeslaw Milosz (1911–2004) pl
dc.subject.en Ezra Pound (1885–1972) pl
dc.subject.en Thomas Stearns Eliot (1888–1965) pl
dc.subject.en William Szekspir (1564–1616) pl
dc.subject.en Percy Bysshe Shelley (1792–1822) pl
dc.subject.en Edgar Lee Masters (1868–1950) pl
dc.subject.en William Carlos Williams (1883–1963) pl
dc.subject.en Dawid Herbert Lawrence (1885–1930) pl
dc.subject.en Wystan Hugh Auden (1907–1973) pl
dc.subject.en Lech Kaczynski (1949-2010) pl
dc.subject.en Maria Elektorowiczowa pl
dc.subject.en intelektualism pl
dc.subject.en reism pl
dc.subject.en imagism pl
dc.subject.en Home Army generation pl
dc.subject.en bibliography pl
dc.subject.en prose pl
dc.subject.en essay pl
dc.subject.en literary translations pl
dc.subject.en lyric pl
dc.subject.en verses pl
dc.subject.en history of culture pl
dc.subject.en calendar of the poet's life pl
dc.subject.en Polish literature pl
dc.subject.en history of Poland pl
dc.subject.en foreign literary anthologies pl
dc.subject.en foreign literary periodicals pl
dc.description.series Poezja Polska - Hachette; 77 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Leszek Elektorowicz : Antologia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska