Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Selektywne katalityczne utlenianie (SCO) amoniaku ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Jabłońska Magdalena
Chmielarz Lucjan
Węgrzyn Agnieszka

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Jabłońska Magdalena
Chmielarz Lucjan
Węgrzyn Agnieszka

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Jabłońska Magdalena
Chmielarz Lucjan
Węgrzyn Agnieszka