Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Selektywne katalityczne utlenianie (SCO) amoniaku do azotu i pary wodnej wobec mieszanych tlenków pochodzenia hydrotalkitowego : praca przeglądowa

Selektywne katalityczne utlenianie (SCO) amoniaku ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach