Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

A civil code outside of reality : the Polish codification of the year 1964, its origin, development and future

A civil code outside of reality : the Polish ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.editor Wang, Wen-Yeu pl
dc.date.accessioned 2015-06-16T10:59:03Z
dc.date.available 2015-06-16T10:59:03Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-3-319-03454-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9630
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title A civil code outside of reality : the Polish codification of the year 1964, its origin, development and future pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Cham : Springer International Publishing pl
dc.pubinfo London pl
dc.description.physical 125-135 pl
dc.subject.en Polish Civil Code pl
dc.subject.en Structure pl
dc.subject.en Codification pl
dc.subject.en General Part of the Civil Code pl
dc.description.series Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISSN 2214-6881, eISSN 2214-689X; vol. 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.description.conftype international pl
dc.identifier.doi 10.1007/978-3-319-03455-3_8 pl
dc.identifier.eisbn 978-3-319-03455-3 pl
dc.title.container Codification in international perspective : selected papers from the 2nd IACL Thematic Conference pl
dc.contributor.institution International Association of Comparative Law pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law; 2012-05-24; 2012-05-26; Taipei; Tajwan; indeksowana w Web of Science; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach