Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Sieńczyło-Chlabicz, Joanna
Wojcieszko-Głuszko Elżbieta