Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Zarach Zarachowicz i jego wyniesienie na urząd hazzana ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Gąsiorowski Stefan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Gąsiorowski Stefan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Gąsiorowski Stefan