Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Investigation of hydrogen bonds properties in the terephthalic acid crystal, using molecular dynamics method

Investigation of hydrogen bonds properties in the ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Wierzbicka, Ewa [USOS80603] pl
dc.contributor.author Boczar, Marek [SAP11013302] pl
dc.contributor.author Wójcik, Marek [SAP11006197] pl
dc.date.accessioned 2015-06-12T10:23:20Z
dc.date.available 2015-06-12T10:23:20Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1386-1425 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9513
dc.language eng pl
dc.title Investigation of hydrogen bonds properties in the terephthalic acid crystal, using molecular dynamics method pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 488-493 pl
dc.subject.en hydrogen bond pl
dc.subject.en terephthalic acid pl
dc.subject.en Car-Parrinello molecular dynamics pl
dc.description.volume 130 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.saa.2014.03.125 pl
dc.identifier.eissn 1873-3557 pl
dc.title.journal Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS80603:UJ.WCh; pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 30


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach