Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Administracyjnoprawne uwarunkowania przeobrażeń własnościowych wybranych kategorii podmiotów gospodarczych

Administracyjnoprawne uwarunkowania przeobrażeń ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Woroniecki, Paweł Marek [SAP14002456] pl
dc.contributor.editor Górska, Magdalena pl
dc.contributor.editor Zapała, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2015-06-11T12:56:01Z
dc.date.available 2015-06-11T12:56:01Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63634-03-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9462
dc.language pol pl
dc.title Administracyjnoprawne uwarunkowania przeobrażeń własnościowych wybranych kategorii podmiotów gospodarczych pl
dc.title.alternative Concerning administrative law conditions of proprietary transformations of selected categories of economic agents pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego pl
dc.description.physical 35-46 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.container Prawo administracyjne i gospodarcze a sytuacja przedsiębiorcy na rynku polskim pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Polityki Gospodarczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach