Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Administracyjnoprawne uwarunkowania przeobrażeń ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Woroniecki Paweł Marek
Górska, Magdalena
Zapała, Katarzyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Woroniecki Paweł Marek
Górska, Magdalena
Zapała, Katarzyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Woroniecki Paweł Marek
Górska, Magdalena
Zapała, Katarzyna