Jagiellonian University Repository

Chemiczne i mikrobiologiczne właściwości próchnic gleb pod różnowiekowymi drzewostanami bukowymi i świerkowymi w południowej części Gór Stołowych (Sudety)

Chemiczne i mikrobiologiczne właściwości próchnic ...

Show full item record

dc.contributor.author Musielok, Łukasz [SAP14002869] pl
dc.date.accessioned 2015-06-11T12:46:34Z
dc.date.available 2015-06-11T12:46:34Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1895-4421 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9454
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Chemiczne i mikrobiologiczne właściwości próchnic gleb pod różnowiekowymi drzewostanami bukowymi i świerkowymi w południowej części Gór Stołowych (Sudety) pl
dc.title.alternative Chemical and microbiological properties of soil humus under the beech tree and spruce stands of different age in the southern part of the Stolowe Mts. (Sudetes) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 339-347 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 346-347 pl
dc.identifier.weblink http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf pl
dc.subject.pl próchnice leśne pl
dc.subject.pl gatunki drzew pl
dc.subject.pl wiek drzew pl
dc.subject.pl Sudety pl
dc.subject.en forest soil organic horizons pl
dc.subject.en tree species pl
dc.subject.en tree age pl
dc.subject.en Sudetes pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 18 pl
dc.title.journal Episteme pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-07-22 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)