Jagiellonian University Repository

Photoinduction of seed germination in Arabidopsis thaliana is modulated by phototropins

pcg.skipToMenu

Photoinduction of seed germination in Arabidopsis thaliana is modulated by phototropins

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska