Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Федоровские начала в печатной практике Мамоничей при издании Литовского статута 1588 года

Федоровские начала в печатной практике Мамоничей при ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska