Jagiellonian University Repository

Jan Brzękowski : poeta wieku XX

pcg.skipToMenu

Jan Brzękowski : poeta wieku XX

Show full item record

dc.contributor.author Bryndza-Stabro, Stanisław [SAP11006155] pl
dc.date.accessioned 2015-06-11T08:00:51Z
dc.date.available 2015-06-11T08:00:51Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9343
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Jan Brzękowski : poeta wieku XX pl
dc.title.alternative Jan Brzękowski : a poet of the 20th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 741-747 pl
dc.description.additional Dotyczy: Urszula Klatka, Wyobraźnia w czasie. O poezji Jana Brzękowskiego, Collegium Columbinum, Kraków 2012, s. 226 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96238/edition/82986/content pl
dc.description.volume 54 pl
dc.description.number 6 (321) pl
dc.identifier.doi 10.2478/10273-012-0096-x pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0