Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Disentangling steric and electronic factors in monomeric bis­(2-bromo-4-chloro-6-{[(2-hy­droxy­eth­yl)imino]­meth­yl}phenolato-[kappa]^{2}N,O)copper(II)

Disentangling steric and electronic factors in ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach