Jagiellonian University Repository

"Tradycyjni" czy "nowocześni"? : o metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny : część pierwsza : uwagi ogólne i przypadek krytyki postkolonialnej

pcg.skipToMenu

"Tradycyjni" czy "nowocześni"? : o metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny : część pierwsza : uwagi ogólne i przypadek krytyki postkolonialnej

Show full item record

dc.contributor.author Nastulczyk, Tomasz [SAP14030796] pl
dc.contributor.author Oczko, Piotr [SAP11018460] pl
dc.date.accessioned 2015-06-11T06:55:51Z
dc.date.available 2015-06-11T06:55:51Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3875-8 pl
dc.identifier.issn 2082-0984 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9311
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title "Tradycyjni" czy "nowocześni"? : o metodologicznych dylematach współczesnych badaczy staropolszczyzny : część pierwsza : uwagi ogólne i przypadek krytyki postkolonialnej pl
dc.title.alternative "Traditional" or "modern"? : methodological dilemmas of the contemporary researchers of Old Polish literature : part one : general remarks and the case of postcolonial criticism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 359-382 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. Cz. druga: "Terminus" tom 15 (2013), z. 3 (28), s. 383-400 pl
dc.subject.en modern literary theories pl
dc.subject.en Old Polish literature pl
dc.subject.en postcolonial criticism pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 3 (28) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843844TE.13.022.1579 pl
dc.identifier.eissn 2084-3844 pl
dc.title.journal Terminus pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Studiów Humanistycznych pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych