Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopisma naukowe muzeów krakowskich (po 1945 r.) - rozwój i stan obecny

Czasopisma naukowe muzeów krakowskich (po 1945 r.) ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa