Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Search for the ^{4}He- \eta bound state in dd \rightarrow (^{4}He- \eta)_{bound} \rightarrow ^{3{Hen \pi^{0} and dd \rightarrow (^{4}He- \eta)_{bound} \rightarrow ^{3}He p\pi^{-} reactions with the WASA-at-COSY facility

Search for the ^{4}He- \eta bound state in dd ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Skurzok, Magdalena [SAP14017204] pl
dc.contributor.author Krzemień, Wojciech [SAP12018791] pl
dc.contributor.author Moskal, Paweł [SAP11015350] pl
dc.date.accessioned 2015-06-10T17:46:25Z
dc.date.available 2015-06-10T17:46:25Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2101-6275 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9288
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Search for the ^{4}He- \eta bound state in dd \rightarrow (^{4}He- \eta)_{bound} \rightarrow ^{3{Hen \pi^{0} and dd \rightarrow (^{4}He- \eta)_{bound} \rightarrow ^{3}He p\pi^{-} reactions with the WASA-at-COSY facility pl
dc.type JournalArticle pl
dc.abstract.en In November 2010, the search for the ^{4}He- \eta bound state was performed with high statistics and high acceptance with the WASA-at-COSY facility using a ramped beam technique. The signature of \eta -mesic nuclei is searched for in the measured excitation functions for the two reaction channels: dd \rightarrow ^{3}Hen \pi^{0} and dd \rightarrow ^{3}Hep \pi^{-} near the \eta production threshold. This report includes the description of the experimental method and the status of the data analysis. pl
dc.description.volume 81 pl
dc.description.conftype international pl
dc.identifier.doi 10.1051/epjconf/20148102020 pl
dc.identifier.eissn 2100-014X pl
dc.title.journal EPJ Web of Conferences pl
dc.title.volume MESON 2014 : 13th International Workshop on Production, Properties and Interaction of Mesons, Cracow, Poland, 29 May-3 June, 2014 pl
dc.contributor.institution WASA-at-COSY Collaboration pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference MESON 2014 – 13th International Workshop on Production, Properties and Interaction of Mesons; 2014-05-29; 2014-06-03; Kraków; Polska; indeksowana w Web of Science; indeksowana w Scopus; ; pl
dc.identifier.articleid 02020 pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.pbn.affiliation USOS33849:UJ.WFAI; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach