Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Search for the ^{4}He- \eta bound state in dd ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Skurzok Magdalena
Krzemień Wojciech
Moskal Paweł

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Skurzok Magdalena
Krzemień Wojciech
Moskal Paweł

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Skurzok Magdalena
Krzemień Wojciech
Moskal Paweł