Jagiellonian University Repository

Археологічні роботи як джерело спільної культурної спадщини

pcg.skipToMenu

Археологічні роботи як джерело спільної культурної спадщини

Show full item record

dc.contributor.author Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.author Dobosz, Piotr [SAP11011953] pl
dc.contributor.editor Niczyporuk, Janusz pl
dc.date.accessioned 2015-06-10T10:37:42Z
dc.date.available 2015-06-10T10:37:42Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-915201-6-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9227
dc.language ukr pl
dc.title Археологічні роботи як джерело спільної культурної спадщини pl
dc.title.alternative Arheologìčnì raboti âk džerelo spìl'noï kul'turnoï spadŝini pl
dc.title.alternative Archaeological works as a source of common cultural heritage pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Instytut Spraw Administracji Publicznej pl
dc.description.physical 107-116 pl
dc.description.additional Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Transgraniczna współpraca kulturalna polsko-ukraińska w Euroregionie Bug", która była podsumowaniem efektów mikroprojektu "Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck", Łuck, 15-16.11.2014 r. pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.title.original Prace archeologiczne jako źródło wspólnego dziedzictwa kulturowego pl
dc.title.container Трансграңична поλсько-українська куλьтурна співпраця в європегіоні Буг = Transgranična pols'ko-ukraïns'ka kul'turna spìvpracâ v êvropegìonì Bug pl
dc.contributor.translator Hofman, Yulian pl
dc.language.container ukr pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)