Jagiellonian University Repository

Relacje miast Księstwa Legnickiego z książętami legnickimi w drugiej połowie XVI wieku : próba charakterystyki

pcg.skipToMenu

Relacje miast Księstwa Legnickiego z książętami legnickimi w drugiej połowie XVI wieku : próba charakterystyki

Show full item record

dc.contributor.author Szczepaniec, Adam [SAP14013826] pl
dc.date.accessioned 2019-12-06T08:05:12Z
dc.date.available 2019-12-06T08:05:12Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/92189
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Relacje miast Księstwa Legnickiego z książętami legnickimi w drugiej połowie XVI wieku : próba charakterystyki pl
dc.title.alternative Relations of the cities of the Legnica principality with the princes of Legnica in the second half of 16th century : description of the problem pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 85-115 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 112-115 pl
dc.abstract.pl W niniejszym artykule omówione zostały relacje miast Księstwa Legnickiego z książętami - Fryderykiem II, Fryderykiem III, Henrykiem XI oraz Fryderykiem IV. Opisano, jak kształtowały się relacje mieszczan z książętami na niwie stosunków ekonomicznych, dworskich i społecznych. Opracowanie zostało oparte na bazie bogatego zespołu źródeł opisujących Księstwo Legnickie w drugiej połowie XVI wieku. pl
dc.abstract.en This article discusses the relations of the cities of the Legnica principality with the princes - Frederick II, Frederick III, Henry XI and Frederick IV. What were the relations between the townspeople and the princes in the field of economic, court and social relations? It was developed on the basis of a rich set of sources describing the Duchy of Legnica in the second half of the 16th century. pl
dc.abstract.en
dc.subject.pl miasta pl
dc.subject.pl Księstwo Legnickie pl
dc.subject.pl Piastowie legnicko-brzescy pl
dc.subject.pl nowożytność pl
dc.subject.pl Śląsk pl
dc.subject.pl Legnica pl
dc.subject.pl Złotoryja pl
dc.subject.pl Chojnów pl
dc.subject.pl Lubin pl
dc.subject.en cities pl
dc.subject.en Duchy of Legnica pl
dc.subject.en Piasts pl
dc.subject.en modernity pl
dc.subject.en Legnica pl
dc.subject.en Złotoryja pl
dc.subject.en Chojnów pl
dc.subject.en Lubin pl
dc.subject.en Silesia pl
dc.description.number 25 (2) pl
dc.identifier.doi 10.26361/ZNTDSp.10.2019.25.06 pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Studia miejskie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska