Jagiellonian University Repository

Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy

Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju ...

Show full item record

dc.contributor.author Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.date.accessioned 2014-09-15T07:25:00Z
dc.date.available 2014-09-15T07:25:00Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0324-8194 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/914
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy pl
dc.title.alternative Information ecology as a catalyst of sustainable development of information and knowledge society pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 48-65 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2351 pl
dc.description.number 2 (100) pl
dc.identifier.eissn 2392-2648 pl
dc.title.journal Zagadnienia Informacji Naukowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska