Jagiellonian University Repository

Przemiany językowo-kulturowe wsi na przykładzie ekspresywizmów określających dzieci

pcg.skipToMenu

Przemiany językowo-kulturowe wsi na przykładzie ekspresywizmów określających dzieci

Show full item record

dc.contributor.author Piechnik, Anna [SAP11019932] pl
dc.date.accessioned 2015-06-09T10:33:28Z
dc.date.available 2015-06-09T10:33:28Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0076-0390 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9122
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przemiany językowo-kulturowe wsi na przykładzie ekspresywizmów określających dzieci pl
dc.title.alternative Linguistic-cultural changes in a rural area on the basis of expressions connected to children pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 227-236 pl
dc.identifier.weblink http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/issue/view/58/61 pl
dc.subject.pl słownictwo gwarowe pl
dc.subject.pl słownictwo ekspresywne pl
dc.subject.pl dialekt małopolski pl
dc.subject.en dialectal vocabulary pl
dc.subject.en expressional vocabulary pl
dc.subject.en Małopolska dialect pl
dc.description.volume 59 pl
dc.title.journal Rozprawy Komisji Językowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-10-19 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa