Jagiellonian University Repository

Biblioteki akademickie : obszary kooperacji

pcg.skipToMenu

Biblioteki akademickie : obszary kooperacji

Show full item record

dc.contributor.author Wojciechowski, Jacek [SAP11009098] pl
dc.date.accessioned 2014-09-15T07:22:14Z
dc.date.available 2014-09-15T07:22:14Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/911
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Biblioteki akademickie : obszary kooperacji pl
dc.title.alternative Academic libraries : areas of cooperation pl
dc.title.alternative Academic Libraries: Areas of Cooperation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 477-492 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 489-491 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2345 pl
dc.abstract.pl Teza – Biblioteki akademickie muszą podjąć szeroko rozumianą współpracę wewnątrz uczelni i poza nią. Metody – Obserwacja. Analiza zdarzeń i piśmiennictwa. Predykcja. Wnioski – Istnieje konieczność współdziałania bibliotek w tej samej uczelni i wygenerowania organizacyjnej struktury sieci. Potrzebna jest również współpraca z pracownikami nauki, w różnych formach, w zakresie wspierania dydaktyki oraz badań – z wzajemnym zrozumieniem pożytków. Oczekuje się ponadto otwarcia na szeroką publiczność, z wykorzystaniem współpracy z bibliotekami publicznymi. pl
dc.abstract.en Objective: Academic libraries need to cooperate with their mother institutions and beyond them. Methodology: Observation. Analysis of events and literature. Predictions. Conclusions: Libraries of one tertiary institution need to cooperate and acquire the organizational structure of a network. They should broadly cooperate with scholars as regards the support for didactics and research with mutual understanding of available benefits. Moreover, academic libraries are expected to cooperate with public libraries to answer the needs of general public. pl
dc.subject.pl biblioteki akademickie pl
dc.subject.pl biblioteki publiczne pl
dc.subject.pl dydaktyka uniwersytecka pl
dc.subject.pl nauka pl
dc.subject.pl uczelnie wyższe pl
dc.subject.pl współpraca międzybiblioteczna pl
dc.subject.en academic libraries pl
dc.subject.en public libraries pl
dc.subject.en university didactics pl
dc.subject.en science pl
dc.subject.en tertiary institutions pl
dc.subject.en cooperation among libraries pl
dc.description.volume 80 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska