Jagiellonian University Repository

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 czerwca 2012 r., I PK 230/11

pcg.skipToMenu

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 czerwca 2012 r., I PK 230/11

Show full item record

dc.contributor.author Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.date.accessioned 2015-06-09T10:22:04Z
dc.date.available 2015-06-09T10:22:04Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0867-1850 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9119
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 czerwca 2012 r., I PK 230/11 pl
dc.title.alternative Annotation on the judgment of the Supreme Court, Chamber for Labour, Social Security and Public Affairs of 14th June 2012, I PK 230/11 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1137 - 1142 pl
dc.abstract.pl Glosa dotyczy przekształceń w sferze administracji publicznej i sprzeczności prawa krajowego z prawem unijnym. Przedmiotem analizy jest art. 23[1] kodeksu pracy, art. 1 dyrektywy 2001/23 oraz art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. pl
dc.abstract.en The annotation concerns the restructurisation in public administration and incompatibility of national law with law of the European Union. The analysis covers art. 23[1] of the Labour Code, art. 1 of the Directive 2001/23 and art. 100 of the Law of 27th August 2009 - Provisions introducing the Law on public finances. pl
dc.subject.pl przejście zakładu pracy na innego pracodawcę pl
dc.subject.pl administracja publiczna pl
dc.subject.pl restrukturyzacja przedsiębiorstw pl
dc.subject.pl dyrektywa 2001/23 pl
dc.subject.en transfer of an undertaking pl
dc.subject.en public administration pl
dc.subject.en restructurisation of an undertaking pl
dc.subject.en Directive 2001/23 pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Orzecznictwo Sądów Polskich pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)