Jagiellonian University Repository

Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze : analiza wyników badania

Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych ...

Show full item record

dc.contributor.author Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.date.accessioned 2014-09-15T07:21:45Z
dc.date.available 2014-09-15T07:21:45Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0033-202X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/910
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze : analiza wyników badania pl
dc.title.alternative Users of social networking sites about literature : analysis of study results pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 222-240 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2343 pl
dc.abstract.pl Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest ocena struktury demograficznej użytkowników polskich serwisów społecznościowych poświęconych literaturze oraz motywacji skłaniających ich do korzystania z serwisów networkingowych dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych. Metody badań - Wśród użytkowników wytypowanych serwisów przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem. Wyniki i wnioski – Przeprowadzone badania wykazały, że użytkownikami serwisów społecznościowych poświęconych literaturze są przede wszystkim osoby młode mieszkające w miastach i posiadające wyższe wykształcenie, w większości to kobiety. Głównym powodem korzystania przez internautów z serwisów społecznościowych poświęconych literaturze jest chęć poszerzania wiedzy i potrzeba samorozwoju. pl
dc.abstract.en Objective – This paper investigates the demography of users of Polish social networking services in the field of literature and attempts to discover motivations which attract the users toward the services in question. Research method – The users of selected services were asked to fill in a survey and participate in an interview. Results and conclusions – The research proved that the users of social networking services in the field of literature usually were young town inhabitants with higher education, mostly women, who used the services to expand their knowledge and enhance their personal development. pl
dc.subject.pl Internet pl
dc.subject.pl serwisy społecznościowe pl
dc.subject.pl użytkownicy pl
dc.subject.pl Web 2.0 pl
dc.subject.en Internet pl
dc.subject.en social networking services pl
dc.subject.en users pl
dc.subject.en Web 2.0 pl
dc.description.volume 80 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2545-2487 pl
dc.title.journal Przegląd Biblioteczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska