Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Letteratura italiana e "arti sorelle" alla Facoltà di lingua e letteratura polacca : un percorso di letteratura comparata

Letteratura italiana e "arti sorelle" alla Facoltà ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Płaszczewska, Olga [SAP11018092] pl
dc.date.accessioned 2015-06-09T10:06:48Z
dc.date.available 2015-06-09T10:06:48Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2084-4514 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/9107
dc.language ita pl
dc.title Letteratura italiana e "arti sorelle" alla Facoltà di lingua e letteratura polacca : un percorso di letteratura comparata pl
dc.title.alternative Italian literature and the "sister arts" at the Polish studies faculty : an itinerary in comparative literature pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 127-139 pl
dc.subject.pl literatura włoska wobec sztuki, kina i muzyki pl
dc.subject.pl metodologia nauczania literatury włoskiej pl
dc.subject.en Italian literature and fine arts, cinema, music pl
dc.subject.en methodology of teaching Italian literature pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,72 pl
dc.identifier.doi 10.15804/IW.2013.04.08 pl
dc.title.journal Italica Wratislaviensia pl
dc.title.volume Nauczanie języka i literatury w Polsce i we Włoszech = L’insegnamento della lingua e della letteratura tra l’Italia e la Polonia pl
dc.language.container ita pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach