Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Rediscussion of the early type eclipsing binary SV CenAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Zoła Stanisław
Zejda, M.
Siwak Michał
de Villiers, S. N.

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zoła Stanisław
Zejda, M.
Siwak Michał
de Villiers, S. N.

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zoła Stanisław
Zejda, M.
Siwak Michał
de Villiers, S. N.