Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Aligned ternary partitioning of the ^{197}Au+^{197}Au ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Cap, T.
Siwek-Wilczyńska, K.
Skwira-Chalot, I.
Wilczyński, J.
Amorini, F.
Auditore, L.
Cardella, G.
De Filippo, E.
Geraci, E.
Grassi, L.
Grzeszczuk, A.
La Guidara, E.
Han, J.
Kozik Tomasz
Lanzalone, G.
Lombardo, I.
Najman Rafał
Nicolis, N. G.
Pagano, A.
Papa, M.
Piasecki, E.
Pirrone, S.
Płaneta Roman
Politi, G.
Rizzo, F.
Russotto, P.
Trifirò, A.
Trimarchi, M.
Verde, G.
Zipper, W.

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Cap, T.
Siwek-Wilczyńska, K.
Skwira-Chalot, I.
Wilczyński, J.
Amorini, F.
Auditore, L.
Cardella, G.
De Filippo, E.
Geraci, E.
Grassi, L.
Grzeszczuk, A.
La Guidara, E.
Han, J.
Kozik Tomasz
Lanzalone, G.
Lombardo, I.
Najman Rafał
Nicolis, N. G.
Pagano, A.
Papa, M.
Piasecki, E.
Pirrone, S.
Płaneta Roman
Politi, G.
Rizzo, F.
Russotto, P.
Trifirò, A.
Trimarchi, M.
Verde, G.
Zipper, W.

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Cap, T.
Siwek-Wilczyńska, K.
Skwira-Chalot, I.
Wilczyński, J.
Amorini, F.
Auditore, L.
Cardella, G.
De Filippo, E.
Geraci, E.
Grassi, L.
Grzeszczuk, A.
La Guidara, E.
Han, J.
Kozik Tomasz
Lanzalone, G.
Lombardo, I.
Najman Rafał
Nicolis, N. G.
Pagano, A.
Papa, M.
Piasecki, E.
Pirrone, S.
Płaneta Roman
Politi, G.
Rizzo, F.
Russotto, P.
Trifirò, A.
Trimarchi, M.
Verde, G.
Zipper, W.