Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Norma językowa na tle procesów historycznojęzykowych

Norma językowa na tle procesów historycznojęzykowych

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Mycawka, Mirosława [SAP11013040] pl
dc.contributor.editor Kułakowska, Małgorzata pl
dc.contributor.editor Myszka, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2015-06-08T08:35:33Z
dc.date.available 2015-06-08T08:35:33Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7338-998-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8927
dc.language pol pl
dc.title Norma językowa na tle procesów historycznojęzykowych pl
dc.title.alternative Linguistic norm against historic and linguistic processes pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl
dc.description.physical 74-78 pl
dc.subject.pl norma językowa pl
dc.subject.pl procesy historycznojęzykowe pl
dc.subject.en linguistic norm pl
dc.subject.en linguistic processes pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.container Kultura mówienia dawniej i dziś pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach