Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Norma językowa na tle procesów historycznojęzykowychAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kułakowska, Małgorzata
Mycawka Mirosława
Myszka, Agnieszka

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kułakowska, Małgorzata
Mycawka Mirosława
Myszka, Agnieszka

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kułakowska, Małgorzata
Mycawka Mirosława
Myszka, Agnieszka