Jagiellonian University Repository

Discussion : the development of this skill in inquiry-based science teaching methodologies

pcg.skipToMenu

Discussion : the development of this skill in inquiry-based science teaching methodologies

Show full item record

dc.contributor.author Szostak, Elżbieta [SAP11018766] pl
dc.contributor.author Odrowąż, Ewa [SAP11012352] pl
dc.date.accessioned 2015-06-08T08:25:33Z
dc.date.available 2015-06-08T08:25:33Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1640-9019 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8923
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Discussion : the development of this skill in inquiry-based science teaching methodologies pl
dc.title.alternative Kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji zgodnie z metodologią nauczania przez odkrywanie pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 53-60 pl
dc.identifier.weblink https://content.sciendo.com/view/journals/cdem/18/1-2/article-p53.xml pl
dc.abstract.pl ESTABLISH (European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, School and Home) to czteroletni projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego ze środków Unii Europejskiej (FP7/2007-2013). Głównym celem projektu jest zachęcenie do bardziej powszechnego stosowania strategii edukacyjnej IBSE, czyli nauczania przez odkrywanie/dociekanie naukowe. Z tego powodu w projekcie szczególny nacisk położono na wzmocnienie więzi łączących edukację szkolną ze światem zewnętrznym, czego rezultatem powinien być wzrost efektywności nauczania oraz wzbudzenie szerszego zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kluczową rolę w procesie wdrażania innowacji dydaktycznych odgrywają nauczyciele, dlatego też istotne są szkolenia nauczycieli realizowane w ramach projektu. Opracowane materiały dydaktyczne, zorganizowane szkoły letnie i warsztaty miały przybliżyć nauczycielom zasady prowadzenia zajęć przez odkrywanie/dociekanie naukowe. Metodologia IBSE promuje kształcenie umiejętności kluczowych, ważnych w życiu codziennym, takich jak np.: umiejętność prowadzenia dyskusji czy właściwego argumentowania. Dlatego jednym z zadań realizowanych przez nauczycieli w trakcie szkoleń było rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji. Umiejętność ta wymaga jednak stosowania się do odpowiednich reguł, a rolą nauczyciela jest pilnowanie, aby uczniowie reguł tych przestrzegali. W ramach ćwiczeń zaproponowano uczestnikom szkoleń przeprowadzenie dyskusji na aktualne obecnie tematy, takie jak: „Czy w Polsce należy zbudować elektrownię jądrową” oraz „Czy chitosan jest dobrym środkiem odchudzającym”. Dyskusja poprzedzona była opracowaniem zasad „dobrej dyskusji”. Na zakończenie natomiast nauczyciele dzielili się własnymi doświadczeniami z pracy takimi metodami oraz sporządzili listę tematów do dyskusji, które mogłyby zainteresować uczniów na danym etapie kształcenia. W artykule zawarto doświadczenia, przemyślenia i wnioski wynikające z pracy z nauczycielami w ramach zajęć szkół letnich, dotyczących kształcenia umiejętności kluczowych. pl
dc.abstract.en ESTABLISH - European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, School and Home is a four year pan-European project funded by the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7). A specific aims of this project is to reinforce the links between school education and external world, so as to raise the level of scientific knowledge of teachers and their students, and increase students’ intrinsic motivation to science and technology. Inquiry-based science education (IBSE) has been selected as the methodology to facilitate this type of teaching and learning. In order to achieve this set aim, it is necessary to prepare the teaching staff to be involved in IBSE. Across Europe teachers and students have begun to adopt the IBSE methodology, facilitated by many projects including ESTABLISH. In Poland, the ESTABLISH teachers training included inter alia, two summer schools during which teachers can deepen the knowledge and understanding of how to apply the IBSE strategy into their own teaching practices. Selected because of their importance in contemporary society life, are the abilities to discuss, to argue and to draw connections. Those skills require the use of specific rules. During the ESTABLISH training, teachers were tasked with creating a list of rules to help them lead a “good discussion” in their classroom. They tried to follow those rules discussing many hot and current topics, for example nuclear energy or use of supplements to lose weight (Chitosan). The advantages and disadvantages of developing this skill (discussion) as part of this teaching method were examined by participants of summer school. At the end of classes teachers shared their experiences of working with proposed method and collectively created a list of discussion topics they thought would be interesting for students that can be implemented in Polish schools. In the presentation, our experiences, remarks and conclusions from working with summer schools' teachers of the ESTABLISH project will be shared. pl
dc.subject.pl metody nauczania pl
dc.subject.pl umiejętność dyskutowania pl
dc.subject.pl IBSE pl
dc.subject.pl kształcenie nauczycieli pl
dc.subject.en teaching methods pl
dc.subject.en discussion pl
dc.subject.en IBSE pl
dc.subject.en teacher training pl
dc.description.volume 18 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.identifier.doi 10.2478/cdem-2013-0017 pl
dc.identifier.eissn 2084-4506 pl
dc.title.journal Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology = Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-10-18 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Dydaktyki Chemii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0