Jagiellonian University Repository

"Raczył" Łukasza Górnickiego w świetle teorii kultury języka autora "Dworzanina polskiego"

"Raczył" Łukasza Górnickiego w świetle teorii kultury ...

Show full item record

dc.contributor.author Tutak, Kinga [SAP11017822] pl
dc.date.accessioned 2015-06-08T08:01:03Z
dc.date.available 2015-06-08T08:01:03Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1896-2122 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8915
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Raczył" Łukasza Górnickiego w świetle teorii kultury języka autora "Dworzanina polskiego" pl
dc.title.alternative Łukasz Górnicki’s "Raczył" "He deigned" in the light of the linguistic culture theory of the author of "Dworzanin polski" "The Polish courtier" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 123-136 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 134-136. Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/9da55851-fe16-408f-955d-3572eef47205 pl
dc.subject.pl Łukasz Górnicki pl
dc.subject.pl kultura języka pl
dc.subject.pl czasownik raczyć pl
dc.subject.en Łukasz Górnicki pl
dc.subject.en linguistic culture pl
dc.subject.en the verb raczyć "to deign" pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 (18) pl
dc.identifier.doi 10.12797/LV.09.2014.18.10 pl
dc.identifier.eissn 2392-1226 pl
dc.title.journal LingVaria pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-06-08 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa