Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czego chce film na scenie? : analiza trzech przypadków

Czego chce film na scenie? : analiza trzech przypadków

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Fazan, Katarzyna [SAP11016321] pl
dc.date.accessioned 2015-06-08T07:56:47Z
dc.date.available 2015-06-08T07:56:47Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0452-9502 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8914
dc.language pol pl
dc.title Czego chce film na scenie? : analiza trzech przypadków pl
dc.title.alternative What does the film want on the stage? : three case studies pl
dc.title.alternative Qu’est qu’il veut le film au theatre? : l’analyse de trois cas pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 114-126 pl
dc.subject.pl film pl
dc.subject.pl teatr pl
dc.subject.pl Krystian Lupa pl
dc.subject.pl Krzysztof Warlikowski pl
dc.subject.pl Krzysztof Garbaczewski pl
dc.subject.pl wideo pl
dc.subject.pl sztuka performatywna pl
dc.subject.en film pl
dc.subject.en theatre pl
dc.subject.en Krystian Lupa pl
dc.subject.en Krzysztof Warlikowski pl
dc.subject.en Krzysztof Garbaczewski pl
dc.subject.en video pl
dc.subject.en performing arts pl
dc.description.volume 36 pl
dc.description.number 87-88 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filmowy pl
dc.title.volume Film i teatr pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach